Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Bilder från KvAK:s besök på begravningsplatsen i Åbo och "Underbara kvinnor under jorden”.  Airi Forssell guidade i maj 2018.

 

 

© ChE