Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Ordförande                          

FD Christine Engblom, webmaster

christine.engblomatabo.fi

 

Viceordförande

PM Harriet Nyback-Alanen

harriet.nyback.alanenatgmail.com

 

Sekreterare och informationsansvarig

PhD Christina Björklund

christinabjorklund1atgmail.com

 

Medlemmar

EM Helena Nordström, kassör

helena.nordstromatnovia.fi

 

FD Christel Gripenberg-Lerche, värdinna

cgripenberglercheatgmail.com

 

FM Johanna Slotte Dufva, Facebook ansvarig

Johannaslotteatabo.fi

 

FM Eva Wahlberg-Jäntti, registeransvarig, kontaktperson till Åbo svenska föreningsråd

eva.wahlberg-janttiatgmail.com

 

Suppleanter

TkD Maija Blomquist

maijablomqatgmail.com

 

FD Margaretha Gustafsson

magustafatabo.fi

 

Uppgifter utanför styrelsen

FM Christina Stolpe, kontaktperson för Pargas lunchträffar

mariachristinastolpeatgmail.com

 

FM Amanda Silvennoinen, internationell kontaktperson, fadderbarnsansvarig

amanda.silvennoinenatgmail.com

 

 

 

 

 

Föreningens styrelse år 2024