Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Ordförande                          

FD Christine Engblom, webmaster

christine.engblomatabo.fi

 

Viceordförande

PM Harriet Nyback-Alanen

harriet.nyback.alanenatgmail.com

 

Sekreterare

FM Eva Wahlberg-Jäntti, informationsansvarig, kontaktperson till Åbo svenska föreningsråd

eva.wahlberg-janttiatcrosskey.fi

 

Medlemmar

 

EM Helena Nordström, kassör

helena.nordstromatnovia.fi

 

TkD Maija Blomquist Värdinna (ansvarig)

maijablomqatgmail.com

 

FM Amanda Silvennoinen, internationell kontaktperson, fadderbarnsansvarig

amanda.a.silvennoinenatutu.fi

 

PM Anna Siegfrids, registeransvarig

anna.siegfridsatgmail.com

 

Suppleanter

 

FD Margaretha Gustafsson

magustafatabo.fi

 

HK Liisa Johansson

Liisa.johanssonatpp.inet.fi

 

Uppgifter utanför styrelsen

 

Christina Långbacka, kontaktperson för Pargas lunchträffar

Christina.langbackaatpp1.inet.fi

 

 

 

 

 

Föreningens styrelse år 2022