Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Ordförande                          

FD Christine Engblom, webmaster

christine.engblomatabo.fi

 

Viceordförande

DK Barbro Sipilä, informationsansvarig, kontaktperson till Åbo svenska föreningsråd

barbro.sipilaatkolumbus.fi

 

Sekreterare

FM Eva Wahlberg-Jäntti        

eva.wahlberg-janttiatcrosskey.fi

 

Medlemmar

 

EM Helena Nordström, kassör, internationell kontaktperson, fadderbarnsansvarig

helena.nordstromatnovia.fi

 

OD, spec.tdl Marika Doepel, värdinna

marika.doepelatfimnet.fi

 

EM Barbro Kanerva, kontaktperson till förbundet    

barbro.kanervaaticloud.fi

 

PM Camilla Sandell

camilla.sandellatpp.inet.fi

 

Suppleanter

 

FD Margaretha Gustafsson

magustafatabo.fi

 

HK Liisa Johansson

Liisa.johanssonatpp.inet.fi

 

Uppgifter utanför styrelsen

 

Christina Långbacka, kontaktperson för Pargas lunchträffar

Christina.langbackaatpp1.inet.fi

Föreningens styrelse år 2021