Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Ordförande                          

FD Christine Engblom, webmaster

christine.engblomatabo.fi

 

Viceordförande

DK Barbro Sipilä, informationsansvarig, kontaktperson till Åbo svenska föreningsråd och till Internationella Kvinnodagsseminariet (NPS)

barbro.sipilaatkolumbus.fi

 

Sekreterare

FM Eva Wahlberg-Jäntti        

eva.wahlberg-janttiatcrosskey.fi

 

Medlemmar

 

FM Gun-Britt Brunström, kassör, kontaktperson till Internationella Kvinnodagsseminariet (NPS)

britta.brunstromatpp.inet.fi

 

FD Margaretha Gustafsson

magustafatabo.fi

 

OD, spec.tdl Marika Doepel

marika.doepelatfimnet.fi

 

EM Barbro Kanerva     

barbro.kanervaatlmi-finland.fi

                     

 

Suppleanter

PM Camilla Sandell

camilla.sandellatpp.inet.fi

 

HK Liisa Johansson

Liisa.johanssonatpp.inet.fi

 

Uppgifter utanför styrelsen

EM Helena Nordström, internationell kontaktperson, fadderbarnsansvarig

helena.nordstromatnovia.fi

 

Christina Långbacka, kontaktperson för Pargas lunchträffar

Christina.langbackaatpp1.inet.fi

Föreningens styrelse år 2018