Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Föreningen har fått ett nytt fadderbarn

KvAK har ett fadderbarn från Sudan via fadderbarnsorganisationen Plan

(Kontaktperson från KvAK: Amanda Silvennoinen)

Hon heter Rawan

Hon bor med sina föräldrar, har två bröder och går i förskola

Språk:

Religion: Islam

Område:

Familj: Föräldrar, 2 bröder

Barbra Nankunta april 2019

Vårt förra fadderbarn, som fyllde 18 år i augusti 2021