Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Kvinnor från Åboland i alla åldrar med akademisk slutexamen är välkomna som medlemmar i föreningen.

Fyll vänligen i dina kontaktuppgifter eller maila oss på kvakaboland@gmail.com så kontaktar vi dig.

 

Bli medlem