Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Hösten 2021

 

Månadsträffar hösten 2021

 

Torsdagen 9 september

 

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf firade sitt 75+ årsjubileum (föreningen grundades 1945)

 

 

Tisdagen 12 oktober

 

Tisdagen 9 november Besök på Åbo konstmuseum. Utställning:

Royal Salute

En kunglig salut från vårt västra grannland! Royal Salute presenterar europeisk och svensk konst från fem sekler ur samlingarna vid Nationalmuseum i Stockholm. I utställningen ingår målningar, skulpturer och keramik samt nutida fotografier på medlemmarna i det svenska kungahuset. Helheten omfattar drygt 50 verk och tar avstamp i renässansen och går via barocken, rokokon och nyklassicismen vidare till 1900-talets början och millennieskiftet. Representerade är också stora namn inom konsthistorien vars verk sällan kunnat ses i vårt land, bland annat Adriaen de Vries, Cranach, Rubens, Boucher och Manet samt svenska klassiker som Roslin, Sergel och Carl Larsson.

Bild och text från Åbo konstmuseums hemsida

 

Tisdagen 14 december: Valmöte och julfest

 

 

 

Sidan uppdaterad 03.10.2021