Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Våren 2022

 

Onsdagen 18 maj

Vi avslutar vårens verksamhet onsdagen den 18 maj kl.18:00 med en guidad rundvandring i Botaniska trädgården på Runsala. Vår guide är Jouni Issakainen och inträdet kostar 9/6 /person.

Föreningen bekostar guidningen, som tar ca 1 timme.

Anmälan till kvakaboland@gmail.com

eller till Eva Wahlberg-Jäntti (tel: 040-512 9327) senast 13 maj.

 

                

 

Tisdagen 15 februari                   

Var det Kvinnliga Akademiker i Åboland rf:s årsmöte via TEAMS.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, och valdes en ny styrelsemedlem istället för en avgående.

Efter årsmötet berättade Camilla Kronqvist om Åbo Akademis nya biämne Etik i en globaliserad värld.

 

Måndagen 7 mars

Obs seminariet är uppskjutet, preliminärt till 12 september

Tradionellt Internationella Kvinnodagenseminarium

kl 18 i Mauno Koivisto centret i BioCity, Artillerigatan 6

Biljetten kostar 25€  vari ingår kaffe/te och en bit paj, föredragen o. lotteri (biljetten är samtidigt en lott).

 

Onsdagen 6 april

Vår nya styrelsemedlem Amanda Silvennoinen berättade om sin tid som volontär på ett sjukhus för sälar i Nederländerna.

Seal

 

Sidan uppdaterad 05.05.2022

Foto privat