Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Våren 2020

 

 

Ondag 22 januari   

Hade vi samträff med Sydvästra Finlands kvinnliga akademiker, dvs vi (KvAk), Åbos finska (TAN) och Salos (SAN).

 

 

Tisdag 25 februari ÅRSMÖTE

Kvinnliga Akademiker i Åboland rf kallar samtliga medlemmar till årsmöte tisdagen 25 februari 2020 kl. 18.30 i kafferummet i Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och val av en ny styrelsemedlem.

Efter mötet program med servering, anmälan pga serveringen till Barbro Sipilä barbro.sipila@kolumbus.fi eller tel 040-5234529.

OBS!

På årsmötet får man också köpa biljetter till Internationella Kvinnodagenseminariet, eller på direkten av Barbro Sipilä barbro.sipila@kolumbus.fi eller tel 040-5234529.

 

Måndag 9 mars

Traditionellt Internationella Kvinnodagenseminarium.

Tema: ”Hur känslorna gör oss till människor” med professor och hjärnforskare Lauri Nummenmaa, och ”Hur kan jag påverka situationen i Östersjön?” med Tove Holm, doktor i miljövetenskap och koordinator för Östersjöutmaningen.

 

Tisdag 14 april

Månadsträff. Program/föredragshållare ej ännu bestämt.

 

Tisdag 12 maj

Våravslutning

UPPTÄCKTSFÄRDER Lars Göran Johnssons samling på Åbo konstmuseum. Efter utställningen serveras det mousserande vin hemma hos en styrelsemedlem

 

LUNCHTRÄFFAR

I Pargas ca 1 ggr/månad. Kontaktperson: Christina Långbacka

 

HÖSTEN 2020

 

Under hösten planeras en samträff i Salo med Sydvästra Finlands kvinnliga akademiker, dit SANL-FKAF:s ordförande KTM Kirsi Jokikokko skall bjudas in.

 

Sidan uppdaterad

03.02.20209