Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Våren 2019

 

23januari. Pga sjukdom ersattes den planerade föreläsningen/diskussionen med Ida Schauman som talade om invandrarkvinnor, integration och relaterade frågor.

 

12 februari var det ÅRSMÖTE.

Efter årsmötet berättade Chris Nyström, ordförande för Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.  om sin bok Bipacksedeln

        

                                                                                                  

Måndag 11 mars

Traditionellt Internationella Kvinnodagenseminarium (NPS)

Text Box: Vårt dagliga bröd. Sirpa Kurppa berättar om hållbar utveckling (matproduktion, -konsumtion och säkerhetsaspekter) och Maarit Knuuttila om kreativitet, trender och innovationer i matlagning.

Text Box: Programmet börjar kl. 18, kaffeserveringen börjar kl. 17.15. Biljetten är som tidigare också kaffebiljett (ingår i priset) och lott (numrerade). Sannolikt blir det också litet försäljning av produkter.

KvAk är medarrangörer i detta seminarium och får en del av intäkterna att ge till välgörenhet. 2018 stödde vi vårt fadderbarn i Uganda och donerade till Malala fond.

Mauno Koivisto center, BioCity, Artillerigatan 6 A.

 

Onsdag 10 april

Ruth Illman, docent i religionshistoria och religionsvetenskap, TD i judastik, FD i religionsvetenskap forskar i bl.a. relationen mellan konst (framförallt musik) och religion

kl. 18.30 i Åbo Akademis huvudbyggnad, kafferummet.

 

Maj, utfärd mera info senare   

 

 

Sidan uppdaterad

15.2.2018