Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Våren 2019

 

Tisdagen 15 januari Obs! pga sjukdom hålls föreläsningen onsdag 23januari.

 

Lisa Grans som nyligen disputerat i Public International Law berättar om sin forskning:

”Förebyggande av hedersrelaterat våld från ett människorättsperspektiv”  

Close-Up Photo of Woman With Her Hands Tied With Rope

 

 

Tisdagen 12 februari ÅRSMÖTE

 

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. kallar samtliga medlemmar till årsmöte tisdag 12 februari 2018 kl. 18.30 i Åbo Akademis huvudbyggnad, kafferummet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och stadgeändringar.

Efter årsmötet:

Chris Nyström, ordförande för Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f. besöker oss. Vi diskuterar samarbete och Chris berättar om sin bok Bipacksedeln.    

                                                                                         

 

Måndag 11 mars

Traditionellt Internationella Kvinnodagsseminarium (NPS)

Text Box: Vårt dagliga bröd. Sirpa Kurppa berättar om hållbar utveckling (matproduktion, -konsumtion och säkerhetsaspekter) och Maarit Knuuttila om kreativitet, trender och innovationer i matlagning.

Text Box: Programmet börjar kl. 18, kaffeserveringen börjar kl. 17.15. Biljetten är som tidigare också kaffebiljett (ingår i priset) och lott (numrerade). Sannolikt blir det också litet försäljning av produkter.

 

 

 

      

 

 

Sidan uppdaterad

16.1.2018

Plats: Åbo Akademis huvudbyggnad, kafferummet

Föredrag kl 19, mingel från kl 18.30

P.g.a. serveringen, anmälning till:

Barbro Sipilä

barbro.sipila@kolumbus.fi eller 040-5234529