Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Föreningen Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. är en lokalavdelning inom  Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund r.y. Förbundet är en medlem i University Women of Europe, UWE och Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk, KANN. Lokalföreningens hemort är Åbo och verksamhetsspråket är svenska.

 

Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f:s uppgift är att vara en förbindelselänk mellan kvinnor med akademisk slutexamen, stöda deras samhörighet och yrkeskompetens. Föreningen grundades år 1945.

 

Föreningen verkar för sitt ändamål genom möten, utbildning, föredrag, klubbkvällar, exkursioner och genom samarbete med andra motsvarande föreningar. Föreningen representeras och sköts av en styrelse bestående av ordförande, sex medlemmar och två suppleanter.